Anh Không Chết Đâu Em
Nhạc Sĩ : Trần Thiện Thanh
Hợp ca : Asia

Anh không chết đâu Anh, người anh hùng mũ đỏ tên Đương
Tôi vẫn thấy đêm đêm một bóng dù sáng trên đồi máu
Nghe trong đêm kêu gào từng tiếng súng pháo đếm mau
Và tiếng súng tiếng súng hay nhạc chiêu hồn đưa Anh đi Anh đi

Anh, Anh không chết đâu Anh, Anh đă với mẹ mong con
Anh vẫn sống thênh thang trong ḷng muôn người t́ếc thương đời lính
Trong tim cô sinh viên hay buồn thường nhắc nhở những chiến công
Chuyện nước mắt ướt sân trường đại học chuyện Anh riêng Anh riêng Anh

DK_ Ôi ! đất mát trên đồi xanh t́nh yêu khóc ngất bên cỏ tranh
Đâu cánh dù ôm gió, đây cánh dù ôm kín đời Anh
Trong những tiếng reo ḥ kia lẻ loi tiếng súng Anh nhiệm màu
Ôi tiếng súng sau cùng đó, Anh c̣n nghe tầm đạn đi không Anh

Không, Anh không chết đâu em , Anh chỉ vừa bỏ cuộc đêm qua
Sao cứ khóc  Anh bên ngọn nến vàng hắt hiu niềm nhớ
Trên khăn tang cô phụ c̣n lóng lánh dấu ái ân
Giọt nước mắt nóng bây giờ và c̣n hằng đêm cho Anh cho Anh ...
 
Anh không chết đâu Anh
 Anh không  chết đâu Anh
  Anh không chết đâu Anh
 
(2)Không , Anh không chết đâu Anh
   Chưa , Anh chưa chết dâu Anh
   Không Anh không chết đâu Anh

covnch.gif

thuongtiec.jpg

GO BACK