ylan.jpg

Kỷ Vật Cho Em

Phạm Duy

Lan

 

Em hỏi anh, em hỏi anh bao giờ trở lại

Xin trả lời, xin trả lời mai mốt anh về.

Anh trở lại c thể bằng chiến thắng Pleime,

Hay Đức Cơ, Đồng Xoi, Bnh Gi,

Anh trở về anh trở về hng cy nghing ngả

Anh trở về, c khi l hm gỗ ci hoa,

Anh trở về trn chiếc băng ca

Trn trực thăng sơn mu tang trắng.

 

Em hỏi anh, em hỏi anh bao giờ trở lại

Xin trả lời xin trả lời mai mốt anh về.

Anh trở về chiều hoang trốn nắng

Poncho buồn liệm kn hồn  anh

Anh trở về bờ tc em xanh

Cht khăn s ln đầu vội v..Em ơi!

 

Em hỏi anh. Em hỏi anh bao giờ trở lại

Xin trả lời, xin trả lời mai mốt anh về

Anh trở lại với kỷ vật vin đạn đồng đen

Em sang sng cho lm kỷ niệm

Anh trở về anh trở về trn đi nạng gỗ

Anh trở về, anh trở về bại tướng cụt chn .

Em một chiều dạo phố ma Xun,

Bn nguời yu tật nguyền chai đ.

 

Em hỏi anh, em hỏi anh bao giờ trở lại

Xin trả lời, xin trả lời mai mốt anh về

Anh trở về nhn nhau xa lạ

Anhh trở về dang dở đời em

Ta nhn nhau nh mắt chưa quen

Cố qun đi một lần trăn trối...Em ơi!

Em hỏi anh em hỏi anh bao giờ trở lại

Xin trả lời, xin trả lời mai mốt anh về.....

 

 

 

GO BACK